Melding klein evenement de Raad van Kerken voor het houden van een kerstwandeling op 15 december 2017

Status: Aanvraag
Startdatum: 12-12-2017
Einddatum: 23-01-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft een melding voor een klein evenement ontvangen van:

  • de Raad van Kerken voor het houden van een kerstwandeling op 15 december 2017.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.
U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.