Melding klein evenement: buurtbarbecue op 31 augustus 2018 garageplein Dr. W.M. Blomsingel

Status: Algemeen
Startdatum: 24-07-2018
Einddatum: 04-09-2018
Locatie: 2922 CC 1

De burgemeester heeft een melding voor een klein evenement ontvangen voor:

  • een buurtbarbecue op 31 augustus 2018 op het garageplein achter de Dr. W.M. Blomsingel.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.
U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.