Melding incidentele festiviteit: restaurant de Schelvenaer

Status: Aanvraag
Startdatum: 23-09-2016
Einddatum: 05-10-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een melding van incidentele festiviteit ontvangen van:
- Restaurant de Schelvenaer voor 30 september 2016 (4e).