Melding incidentele festiviteit MHC Krimpen (APV verleend)

Status: Beschikking
Startdatum: 07-06-2017
Einddatum: 19-07-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben een melding incidentele festiviteit ontvangen van:

  • MHC Krimpen voor 30 juni 2017 (3e).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift
bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.