Melding buurtbarbecue 17 juni Heemlaan (APV verleend)

Status: Beschikking
Startdatum: 17-05-2017
Einddatum: 28-06-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft een melding voor een klein evenement ontvangen voor:

  • Een buurtbarbecue op 17 juni 2017 bij het einde van de Heemlaan.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning is
verzonden, een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een
bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de
mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector
Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/ bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken
over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.