Mededeling aanwijzing marktdag zaterdag 23 december

Status: Algemeen
Startdatum: 12-12-2017
Einddatum: 23-01-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij in verband
met de omstandigheid dat 2e Kerstdag (26 december 2017) op een dinsdag valt, hebben besloten zaterdag 23 december 2017 aan te wijzen als marktdag. Wij wijzen u erop dat niet alle kooplieden in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn.