Lage Vijver 1, vergunning verleend

Status: Aanvraag
Startdatum: 09-11-2016
Einddatum: 21-12-2016
Locatie: 2923 TP 1

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

  • Lage Vijver 1: het brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf (datum besluit: 31 oktober 2016, datum verzonden: 2 november
                           2016).
    Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.