Kwijtscheldingsregeling en Belastingverordeningen 2017

Status: Algemeen
Startdatum: 03-01-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 15 december 2016 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen en besluiten:

  • de verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2017;
  • de verordening op de heffing en de invordering van leges 2017;
  • het besluit tot vaststelling van de tarieven 2017 van de gemeentelijke accommodaties en van het ontmoetingscentrum ‘De Tuyter’.

De verordeningen en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Ook zijn de verordeningen en besluiten te raadplegen via www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.