Kwijtscheldingsregeling en Belastingverordeningen 2016

Status: Algemeen
Startdatum: 22-12-2014
Einddatum: 05-01-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat de gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel in zijn openbare vergadering van 17 december 2015 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordeningen en besluiten:

  • de verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van onroerende zaakbelastingen 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2016;
  • de verordening op de heffing en de invordering van leges 2016;
  • het besluit tot vaststelling van de tarieven 2016 van de gemeentelijke sportaccommodaties en van het ontmoetingscentrum “De Tuyter”;
  • Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen.

De verordeningen en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Daarnaast zijn de verordeningen en besluiten te raadplegen via:  www.krimpenaandenijssel.nl en www.overheid.nl.