Kruisstraat 14: vergunning verleend

Status: Aanvraag
Startdatum: 17-05-2017
Einddatum: 28-06-2017
Locatie: 2922 XH 14

Burgemeester en wethouders hebben eenĀ omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Kruisstraat 14: het plaatsen van een nieuwe berging achter in de tuin ter vervanging van de bestaande berging (datum besluit: 10 mei 2017, datum verzonden: 11 mei 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent
niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.