Krimpen Festival 24 september 2016

Status: Beschikking
Startdatum: 14-09-2016
Einddatum: 28-09-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester heeft een vergunning verleend voor:
- Het Krimpen Festival op het trouwplein en het parkeerterrein aan het  Raadhuisplein op 24 september 2016, met afsluiting Raadhuisplein voor doorgaand verkeer tussen Weteringsingel en Albert Schweitzerlaan tussen 07.00 uur en 22.00 uur.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Krimpen aan den IJssel.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.