Koningin Julianastraat 83 t/m 139, vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 21-02-2017
Einddatum: 04-04-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Koningin Julianastraat 83 tot en met 139 (oneven) (Prinsessenhof): het realiseren van een nieuw appartementengebouw, Blok 4 met 29 appartementen (datum
    besluit: 9 februari 2017, datum verzonden: 13 februari 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus
50950, 3007 BL Rotterdam.