Kennisgeving verlenging proceduretermijn

Status: Aanvraag
Startdatum: 30-01-2018
Einddatum: 13-03-2018
Locatie: 2921 LT 10

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel  maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

Voor:                       het realiseren van een nieuwe bedrijfshal
Locatie:                   Van Polanenweg 10
Datum verzonden:  24 januari 2018

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Op grond van artikel 6.1, lid 4 van de Wabo is de werking van de vergunning opgeschort gedurende de wettelijke termijn van 6 weken dat bezwaar kan worden gemaakt.