Kennisgeving ontwerpbeschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure Wabo

Status: Aanvraag
Startdatum: 12-03-2015
Einddatum: 22-04-2015
Locatie: 2921 LK 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 17 oktober 2014 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. voor de inrichting aan de Stormpolderdijk 9, 2921 LK Krimpen aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, verbouwen en repareren van schepen, scheepssecties, casco’s, constructies en ander drijvend materiaal. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de werkplaats of aan de kade.
De aanvraag betreft het onderdeel milieu (revisie).

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 12 maart 2015 tot en met 22 april 2015 op de volgende plaatsen inzien:

  • de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Krimpen aan den IJssel, vanaf 8 april weer gevestigd in het raadhuis, Raadhuisplein 2.
  • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 9.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Zienswijze

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen

De heer A. Frederiks van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 84 90.
Zaaknummer: 98464078,
DMS-nummer: 21919534.