Kennisgeving omgevingsvergunning aangevraagd voor het perceel De Twee Sluizen 6, project De Wilgen kavel 6: het bouwen van een vrijstaande woning

Status: Aanvraag
Startdatum: 08-10-2019
Einddatum: 19-11-2019
Locatie: 2924 BZ 6

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • het perceel De Twee Sluizen 6, project De Wilgen kavel 6: het bouwen van een vrijstaande woning (datum ontvangst: 27 september 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.