Kennisgeving omgevingsvergunning aangevraagd voor Burgemeester Aalberslaan 62a en b, 64a en b, 66a en b, 70b, 72a, 72b, 74b, 76a, 76b

Status: Aanvraag
Startdatum: 08-10-2019
Einddatum: 19-11-2019
Locatie: 2922 BE 62a en b

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Burgemeester Aalberslaan 62a en b, 64a en b, 66a en b, 70b, 72a, 72b, 74b, 76a, 76b: het versterken van uitkragende galerijplaten (datum ontvangst: 27 september 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.