Kennisgeving omgevingsvergunning Rubenslaan 23

Status: Algemeen
Startdatum: 01-10-2019
Einddatum: 08-11-2019
Locatie: 2923 BJ 23

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

  • voor het restylen en vergroten op de 1e verdieping van de bestaande woning aan de Rubenslaan 23.

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 8 november 2019. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.