Kennisgeving meldingen acitiviteitenbesluit

Status: Algemeen
Startdatum: 24-07-2018
Einddatum: 04-09-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat in het tweede kwartaal van 2018 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

 Droge Bulk

  • IJsseldijk 351, 2922 BK, Krimpen aan den IJssel, H&B Grondstoffen B.V. (350015).

 Groot- en detailhandel

  • Parallelweg 10, 2921 LE, Krimpen aan den IJssel, PK Olie B.V. (951451);
  • Raadhuisplein 58A, 2922 AH, Krimpen aan den IJssel, Albert Heijn (314848).

 Horeca

  • Raadhuisplein 133B, 2922 AL, Krimpen aan den IJssel, Restaurant Gino  (951572).

 Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.