Kennisgeving besluit hogere grenswaarde

Status: Beschikking
Startdatum: 12-12-2017
Einddatum: 23-01-2018
Locatie: 2924 AL 3

Kennisgeving besluit hogere grenswaarde

 

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet geluidhinder heeft besloten om, op grond van artikel 83, 2e lid, van de Wet geluidhinder, voor het bouwplan Waardhuis, Olympiade 3 (a t/m i) te Krimpen aan den IJssel de volgende hogere waarden vast te stellen:

  • Besluit hogere grenswaarden tot maximaal 52 dB voor de woningbouwlocatie Waardhuis Olympiade 3 (a t/m i) (83, lid 2 Wgh) (besluit 28-11-2017, verzonden 30-11-2017)

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.