Kennisgeving beschikking Uitgebreide voorbereidingsprocedure (WABO)

Status: Aanvraag
Startdatum: 29-07-2017
Einddatum: 09-09-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel  hebben op 10 maart 2017 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van:  IHC Holland B.V. voor de inrichting aan de Van Cralingenweg 1, 2921 LM Krimpen aan den IJssel. Het betreft een inrichting voor het bouwen van (zee)schepen. De aanvraag bevat het onderdeel milieu, verandering en betreft het afbouwen en aftanken van schepen met LNG als brandstof. Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.

Ter inzage legging

U kunt de beschikking en overige stukken van 28 juli 2017 tot en met 8 september 2017 inzien bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel (openingstijden: zie colofon); bij de Stadswinkel IJsselmonde, Herenwaard 23 te Rotterdam (na telefonische afspraak, tel: 14 010) of bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Mogelijkheid van beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de ter inzage legging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
  • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer P. Heyne van de DCMR.
Telefoon: 010 - 246 86 61.
Zaaknummer: 999935115.