Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning: Van der Giessenweg 8

Status: Algemeen
Startdatum: 21-11-2017
Einddatum: 01-02-2018
Locatie: 2921 LP 8

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning Reguliere voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 • Bedrijf: WD Trading B.V.
  Locatie: Van der Giessenweg 8, 2921 LP Krimpen aan den IJssel
  Activiteit: Milieuneutraal wijzigen
  Voor: Het aanvullen van de op 26 februari 2016 verleende omgevingsvergunning met kenmerk 411284/22086601 met Euralcode 170411 (Kabels)
  Aanvraagdatum: 10 november 2017
  Zaaknummer: 999964049

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.