Kandidaatstelling

Status: Algemeen
Startdatum: 27-12-2017
Einddatum: 07-02-2018
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt het volgende bekend:

1.  Op maandag 5 februari 2018 zal de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel plaatshebben.

2.  Op die dag kunnen bij de afdeling Publiekscentrum aan het adres Raadhuisplein 2, bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:

  • de lijsten van kandidaten (model H 1)
  • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
  • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
  • machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-2)
  • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit  bedrag op rekeningnummer NL 43 BNGH 028.50.04.689 ten name van afdeling Publiekscentrum, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van de raad van de gemeente een of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden ter gemeentesecretarie verstrekt door afdeling Publiekscentrum, Raadhuisplein 2.