Jan Steenstraat 48: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 27-12-2017
Einddatum: 07-02-2018
Locatie: 2923 CP 48

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Jan Steenstraat 48: het plaatsen van een toegangspoort aan de voorzijde van de te bouwen woning (datum besluit: 20 december 2017, datum verzonden: 21 december 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.