Instelling van woonerf aan de Lavendel

Status: Aanvraag
Startdatum: 04-11-2015
Einddatum: 16-12-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om  een woonerf in te stellen op de Lavendel, door de plaatsing van verkeersborden ( G05 en G06), begin- en einde-zoneborden. Ook worden de verkeersborden “fietspad” op de Lavendel verwijderd.
Tegen dit besluit kunt u binnen een termijn van zes weken na dagtekening van de bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2020 AE Krimpen aan den IJssel.