Inspraakrapportages containers Weteringsingel vastgesteld

Status: Algemeen
Startdatum: 07-11-2017
Einddatum: 19-12-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het college in haar vergadering van 24 oktober 2017 de inspraakrapportages inzake de ondergrondse restafvalcontainer aan de Weteringsingel en de ondergrondse restafvalcontainer en GFT-cocon aan de Stormpolderdijk hebben vastgesteld.

Het voornemen tot het aanwijzen van deze locaties voor het inzamelen van huishoudelijk afval is op de gebruikelijke wijze, zoals bedoeld in Afdeling 3:4 van de Algemene wet Bestuursrecht voorbereid. Er zijn geen zienswijzen ingebracht.