Inspraakprocedure plan woonrijp maken 'Prinsessenpark'

Status: Algemeen
Startdatum: 07-11-2016
Einddatum: 25-11-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De bouw van de eerste twee appartementengebouwen van het plan “Prinsessenpark” vordert gestaag. Daarmee komt ook het woonrijp maken van het openbaar gebied rondom deze twee gebouwen in beeld. Hiervoor is een ontwerpplan gemaakt. Voor dit plan wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Het plan ter inzage

Het plan voor het woonrijp maken “Prinsessenpark” ligt met ingang van 7 tot en met 25 november ter inzage in het raadhuis. U kunt voor dit plan elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur terecht. Ook is het plan gedurende deze periode te raadplegen op de website van de gemeente: www.krimpenaandenijssel.nl/prinsessenpark.  

Inloopbijeenkomst

Op dinsdag 15 november 2016 wordt van 19.00 tot 21.00 uur in het raadhuis een inloopbijeenkomst gehouden. U kunt dan met de wethouder en met andere bij het plan betrokken personen, van gedachten wisselen over het plan. Ook kunnen zij eventuele vragen beantwoorden en desgewenst een nadere toelichting geven. 

Reacties

Tijdens de genoemde inspraaktermijn kunnen reacties bij de gemeente worden ingediend. Dit kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel of per e-mail via: gemeente@krimpenaandenijssel.nl.