Inspraakprocedure inrichtingsplan buitenruimte RK Kerk en appartementengebouw Memlinghof

Status: Algemeen
Startdatum: 18-05-2016
Einddatum: 02-06-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

In 2007 is aan de Memlingstraat het nieuwe kerkgebouw van de H. Maria Parochie, De Bron gebouwd. Op de ernaast gelegen locatie van het voormalige kerkgebouw is een gebouw van 14 appartementen gepland. Het is de bedoeling dat zeer binnenkort met de verkoop wordt gestart. Om de toekomstige kopers en de omwonenden een totaalbeeld van de nieuwbouwlocatie te kunnen geven is inmiddels ook het concept inrichtingsplan ontworpen.

Inloopbijeenkomst 26 mei

Op donderdag 26 mei 2016 wordt van 17.00 tot 19.00 uur in het gebouw van de Rooms Katholieke kerk De Bron, Memlinghof 2 in Krimpen aan den IJssel een inloopbijeenkomst gehouden. Aan een ieder de keuze op welk tijdstip hij of zij komt om de plantekeningen in te zien. Enkele bij het plan betrokken personen zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. Met hen kan van gedachten worden gewisseld over het plan. Ook kunnen zij eventuele vragen beantwoorden en eenĀ  toelichting geven op de inhoud van het plan.

Plan ter inzage

Het inrichtingsplan buitenruimte ligt tot en met donderdag 2 juni 2016 ter inzage in het Publiekscentrum in het raadhuis. U bent welkom van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur. De tekening kunt u ook op de website bekijken via:
http://www.krimpenaandenijssel.nl/Appartementen-RK-kerk.

Reacties

Tijdens de genoemde termijn kunnen reacties bij de gemeente worden ingediend. Dit kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders of per e-mail naar: gemeente@krimpenaandenijssel.nl.