Inspraakprocedure Riolering- en herstratingsplan Parkzoom

Status: Algemeen
Startdatum: 23-09-2015
Einddatum: 16-10-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Voor het riolerings- en herstratingsplan Parkzoom wordt een inspraakprocedure gevolgd.

Hoofdpunten van het plan:

- Het werkgebied is de gehele Parkzoom.
- Het rioolstelsel is ongeveer 50 jaar oud en wordt vervangen.
- Het profiel wordt aangepast: de rijbaan wordt iets versmald, er worden fietssuggestiestroken aangelegd, parkeren vindt plaats op trottoirniveau. Verder worden ter hoogte van de zijstraten (Morgental en Dijkgraafstraat) verkeersplateaus aangelegd, en ook het gedeelte tussen de Dijkgraafstraat en de Burgemeester Aalberslaan wordt voorzien van een viertal kleinere drempels/plateaus (in plaats van de huidige wegversmalling ter hoogte van de Parkhof).
- De langsparkeerhaven ter hoogte van de winkels (parkzijde) wordt gehandhaafd. Aan de zijde van de winkels wordt een langsparkeerhaven op trottoirniveau aangelegd (in plaats van huidige parkeren op de rijbaan).
- Ter hoogte van het hertenkamp worden aan de parkzijde vijf nieuwe parkeerplaatsen op trottoirniveau aangelegd.

Inloopbijeenkomst op 5 oktober

Op  maandag 5 oktober a.s. wordt in het raadhuis van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden. U kunt zelf kiezen welk tijdstip u het beste uitkomt om de plantekeningen in te zien. Wethouder Gerrit Boudesteijn en enkele bij het plan betrokken medewerkers van de gemeente zijn bij deze bijeenkomst aanwezig. Met hen kan van gedachten worden gewisseld over het plan. Ook kunnen zij eventuele vragen beantwoorden en een toelichting geven op de inhoud van het plan.

Plan ter inzage

Het herstratingsplan ligt tot en met 16 oktober 2015 ter inzage bij het Publiekscentrum in de hal van het raadhuis. De tekening kunt u op de website bekijken via: http://www.krimpenaandenijssel.nl/parkzoom.

Reacties

Tijdens de genoemde termijn kunt u reacties bij de gemeente indienen. Dit kan schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders, maar ook per e-mail via:  www.krimpenaandenijssel.nl.