Inspraak Riolerings- en Asfalteringsplan Burg. Aalberslaan 2e fase

Status: Algemeen
Startdatum: 02-09-2015
Einddatum: 18-09-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Inspraak Riolerings- en Asfalteringsplan Burgemeester Aalberslaan 2e fase
Voor het gedeelte van de Burgemeester Aalberslaan tussen de Middenwetering/ Koekoekstraat en de Nieuwe Tiendweg (Burgemeester Aalberslaan 2e fase) wordt een riolerings- en asfalteringsplan voorbereid. De tekening van het ontwerpplan kunt u op de website bekijken via: http://www.krimpenaandenijssel.nl/aalberslaan.

Voordat wij het plan en de tekening definitief maken, krijgt u eerst de gelegenheid om uw mening hierover kenbaar te maken. Dit kan tot uiterlijk 18 september 2015.