Informatieve en Besluitvoorbereidende commissie

Status: Algemeen
Startdatum: 31-08-2015
Einddatum: 03-09-2015
Locatie: 2922 AD 2

Informatieve en Besluitvoorbereidende raadscommissie  
3 september 2015, 20.00 uur in de raadzaal van het raadhuis

Op donderdag 3 september vindt om 20.00 uur een informatieve commissie plaats. Hierin zal een presentatie worden gegeven over het beheer openbare ruimte. Daarna volgt (om ongeveer 21.00 uur) de Besluitvoorbereidende commissie.

Op de agenda vanaf 21.00 uur:
- De auditcommissie heeft het initiatief genomen tot de aanbesteding van de accountantsdiensten voor controle van de jaarrekening. Aangezien het aanwijzen van de accountant een bevoegdheid is van de gemeenteraad, legt de auditcommissie met een voorstel het gunningsadvies ter besluitvorming voor.
- De Nota Bodembeheer 2015-2025 geeft het te voeren gemeentelijke grondstromenbeleid weer en formuleert de regels en procedures voor dit beleid. De nota wordt ter besluitvorming voorgelegd.
 
De vergaderstukken vindt u via: https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/