Informatieve commissievergaderingen op 29 oktober

Status: Algemeen
Startdatum: 28-10-2015
Einddatum: 04-11-2015
Locatie: 2922 AD 2

Op 29 oktober vindt een informatieve commissievergadering plaats van de gemeenteraad. De vergadering begint om 19.30 uur met een besloten presentatie. Dit deel van de vergadering is niet openbaar toegankelijk.
Naar verwachting tussen 20.00 en 20.15 uur begint het openbare deel van de vergadering. Tijdens dit openbare gedeelte worden onder andere twee presentaties gegeven. De ene presentatie gaat over de verbeteringen in de bereikbaarheid van de gemeente en de andere gaat over de ontwerpnota Welstand.