Informatieve commissie op 18 juni om 20.00 uur in het raadhuis

Status: Algemeen
Startdatum: 17-06-2015
Einddatum: 01-07-2015
Locatie: 2922 AD 2

Informatieve commissie donderdag 18 juni om 20.00 uur in het raadhuis

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Presentatie van de GGD Rotterdam-Rijnmond
    Een interactieve presentatie door de interim-directeur van de GGD aan de raadscommissie over de basistaken die de GGD voor Krimpen aan den IJssel uitvoert.
  • Presentatie van de kadernota 2016
    De kadernota wordt aan de raadscommissie gepresenteerd. In de kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. Tijdens de raadsvergaderingen op 6 en 9 juli houden de fracties hun Algemene Beschouwingen naar aanleiding van deze Kadernota.
    De Kadernota vormt de basis voor de programmabegroting, die in het najaar door de raad wordt vastgesteld.
  • Bespreking van de aan de raad toegezonden Raadsinformatiebrief Huishoudelijke Hulp Toelage.