Informatieve Commissie in het nieuwe raadhuis

Status: Algemeen
Startdatum: 08-04-2015
Einddatum: 10-04-2015
Locatie: 2922 AD 2

Op de agenda de volgende onderwerpen:

  • De commissie krijgt een presentatie van de heer Van der Meij, hoofd sociale zaken GR IJsselgemeenten.
    Hij geeft inzicht in het verloop van de eerste drie maanden van IJsselgemeenten, de inrichting van het Krimpens loket en de borging van de 'couleur locale'.
  • De commissie spreekt over de mogelijkheden tot invoering van een lokaal referendum.
  • Het programma van eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten wordt besproken.
  • Vanuit de adviescommissie Vervoersautoriteit Metropoolregio (Mrdh) wordt door de deelnemende raadsleden een korte terugkoppeling gegeven.