Informatiecommissie

Status: Algemeen
Startdatum: 04-02-2015
Einddatum: 11-02-2015
Locatie: 2922 VL 8

Tijdens deze commissievergadering komt het volgende aan de orde:

  • De commissie krijgt een presentatie over de 'Visie op gemeentelijke dienstverlening'.
  • De commissie spreekt met elkaar over de (kern)taken en prioriteiten van de auditcommissie.
  • De commissie spreekt over de raadsinformatiebrief 'Bedieningstijden Algerabrug' en over de (door het college gegeven) antwoorden op schriftelijke vragen over dit onderwerp van de fracties Stem van Krimpen en PvdA.