IJsselstraat 21 en 23: het realiseren van een inrit bij de woningen: vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 12-12-2017
Einddatum: 23-01-2018
Locatie: 2922 AR 21

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing) hebben ontvangen:

  • IJsselstraat 21 en 23: het realiseren van een inrit bij de woningen (datum ontvangst: 5 december 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.