Hyacint 60: vergunning aangevraagd

Status: Aanvraag
Startdatum: 19-09-2017
Einddatum: 31-10-2017
Locatie: 2925 EP 60

Burgemeester en wethouders hebben de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) ontvangen:

- Hyacint 60: het plaatsen van een dakopbouw aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst: 6 september 2017).