Graskade 5: vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 08-08-2017
Einddatum: 19-09-2017
Locatie: 2924 BD 5

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Graskade 5: het uitbreiden van de woning middels een serre en dakopbouw (datum besluit: 31 juli 2017, datum verzonden: 1 augustus 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.