Gemeenteraadsvergadering

Status: Algemeen
Startdatum: 15-04-2015
Einddatum: 17-04-2015
Locatie: 2922 AD 2

Op woensdag 15 april vindt de gemeenteraadsvergadering plaats waarin de profielschets voor de nieuwe burgemeester wordt vastgesteld. De Commissaris van de Koning is aanwezig en bespreekt de profielschets met de gemeenteraad. Onderdeel van de bespreking is de vertoning van het filmpje dat is gemaakt na het raadplegen van de inwoners via de actie ‘Krimpen zoekt nieuwe burgemeester’. Dit filmpje laat eigenschappen van de nieuwe burgemeester zien die inwoners belangrijk vinden. Aan het einde van de vergadering wordt de profielschets vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris.
U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Besluitvoorbereidende commissievergadering
Op donderdag 16 april vindt een besluitvoorbereidende commissievergadering plaats. Ook deze vergadering wordt gehouden in de raadzaal en start om 20.00 uur. Aan de orde komen de Verordening op de Rekenkamer en het Programma van Eisen voor de aanbesteding van accountantsdiensten.