Gemeenteraadsvergadering 28 januari

Status: Algemeen
Startdatum: 28-01-2016
Einddatum: 04-02-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op donderdagavond 28 januari vindt de eerste gemeenteraadsvergadering van 2016 plaats. De gemeenteraad spreekt vanaf 20.00 uur in de raadzaal over de herontwikkeling van het EMK-terrein, asbestsanering van de Molukse kerk en het instellen van de Kinderraad. Daarnaast wordt gestemd over enkele voorstellen voor benoemingen gedaan voor het Algemeen Bestuur van de Groenalliantie en voor de adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio.

Spreekrecht

Voor bewoners en ander belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot 48 uur voor aanvang van de vergadering aangeven bij de griffie, per e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of via telefoon: 14 0180.
De agenda en stukken zijn online beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/.