Gemeenteraadsvergadering 15 oktober

Status: Algemeen
Startdatum: 14-10-2015
Einddatum: 28-10-2015
Locatie: 2922 AD 2

Op 15 oktober om 20.00 uur vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het raadhuis.
De gemeenteraad neemt dan een besluit over de aanbevelingen van de directeur van de Rekenkamer over diens rapport over het jeugd- en jongerenwerk. Daarnaast besluit de raad over de instelling van een fonds en de vaststelling van de verordening duurzaamheidslening; het bestemmingsplan en grondexploitatie Prinsessenhof; het benodigde krediet voor de verbouwing van de Tuyter; het krediet voor de renovatie van de gebouwen van de kinderboerderij én de instelling van een fonds en de verordening startersleningen. Ook worden besluiten genomen over de aanpassing van de verordening auditcommissie en het project uitbreiding Jumbo de Olm. Verder worden diverse begrotingswijzigingen vastgesteld. Voor inwoners en ander belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht.
 
Tussen 19 en 25 oktober vergadert de gemeenteraad niet in verband met de herfstvakantie. De eerstvolgende vergadering is gepland op donderdag 29 oktober. Er vindt dan een informatieve commissievergadering plaats waarin de raadsleden worden geïnformeerd over de totstandkoming van de nota welstand, projecten betreffende verkeer en vervoer en over het meerjarenperspectief vastgoed.