Vaststelling verordening

Status: Algemeen
Startdatum: 21-01-2015
Einddatum: 04-02-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De burgemeester van Krimpen aan den IJssel maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders in zijn vergadering van 13 januariĀ  2015 heeft besloten tot vaststelling van de volgende verordening:

  • verordening tot eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van leges 2015

De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na deze bekendmaking.
De verordening en het besluit liggen voor een ieder ter inzage bij het Publiekscentrum in het raadhuis. Afschriften van en/of uittreksels uit de verordening zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.