Besluitvoorbereidende Commissie

Status: Algemeen
Startdatum: 25-03-2015
Einddatum: 27-03-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

De commissie spreekt tijdens deze commissievergadering o.a. over

  • Project Prinsessenhof, met name het vaststellen van de Notitie Bouwregels Prinsessenhof als nieuwe stedenbouwkundige kaders voor de ontwikkeling van deze locatie en het beschikbaar stellen van krediet voor de planontwikkelingsfase.
  • Project De Wilgen, met name het vaststellen van de stedenbouwkundige kaders zoals geformuleerd in de Notitie Verkavelingsopzet en Beeldkwaliteitkader De Wilgen en het beschikbaar stellen van krediet voor de planontwikkelingsfase.

De volledige agenda en de stukken kunt u vinden op: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Gemeenteraad-Vergaderingen.
Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij de griffier via griffier@krimpenaandenijssel.nl, onder vermelding van naam, contactgegevens en het onderwerp waarover u wenst in te spreken.
Aanmelden kan tot 48 uur voor de vergadering. Er kan worden ingesproken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Meer informatie over spreekrecht en de commissieverordening vindt u op: http://www.krimpenaandenijssel.nl/Int/Gemeenteraad/Raadscommissies.html.