Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Status: Beschikking
Startdatum: 18-02-2015
Einddatum: 01-04-2015
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters                            Geboortedatum                                      Uitgeschreven per

M.L. Adamczak                                      28-04-1988                                             13 oktober  2014
O.R. Alleyne                                          11-06-1968                                             29 oktober  2014
A.L. van Alphen                                     19-06-1968                                             11 februari 2015
E.H.A. Blaas                                           29-06-1993                                             11 februari  2015
B.N. Hellement                                       04-02-1994                                             11 februari  2015
L.J.P. Rosales                                         21-05-1990                                             11 februari  2015

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.