Gehandicaptenparkeerplaatsen: Rondweg 355 en 307 en Hoogstade 19

Status: Beschikking
Startdatum: 30-08-2017
Einddatum: 11-10-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben op 22 augustus 2017 besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor een personenauto met het kenteken 41-XG-JG nabij Rondweg 355 in Krimpen aan den IJssel.

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben op 21 augustus 2017 besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor een personenauto met het kenteken KK-871-B nabij Hoogstade 19 in Krimpen aan den IJssel.

Burgemeester en wethouders hebben op 22 augustus 2017 besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor een personenauto met het kenteken 78-ZTP-4 nabij Rondweg 307 in Krimpen aan den IJssel.

Deze besluiten zijn genomen op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet.
Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.