Gehandicaptenparkeerplaats: Griseldahof 7

Status: Beschikking
Startdatum: 23-01-2018
Einddatum: 06-03-2018
Locatie: 2926 PR 7

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend, dat zij op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet, hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor een personenauto met het kenteken 3-SGD-82 nabij Griseldahof 7 alhier.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.