Gehandicaptenparkeerplaats 39-JNH-4

Status: Aanvraag
Startdatum: 17-08-2016
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel hebben besloten om in verband met een verhuizing het bord E6 van bijlage 1 van het RVV 1990 inhoudende “gehandicaptenparkeerplaats” in combinatie met het onderbord met daarop het kenteken van het voertuig, te weten 39-JNH-4 aan Landgoed Duivenvoorde 10 te verwijderen en te plaatsen aan de Belcantodreef 83.
Dit besluit is genomen op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.