Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. (Wabo)

Status: Algemeen
Startdatum: 21-07-2016
Locatie: 2921 LK 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben op 6 april 2016 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van: Gebr. Buijs Scheepsbouw B.V. voor de inrichting aan de Stormpolderdijk 9, 2921 LK Krimpen aan den IJssel.
Het betreft een inrichting voor het vervaardigen, verbouwen en repareren van schepen, scheepssecties, casco's, constructies en ander drijvend materieel. De verandering betreft het inpandig gritstralen en conserveren van schepen en ander drijvend materieel.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking en overige van belang zijnde stukken tijdens kantooruren van 21 juli 2016 tot en met 31 augustus 2016 inzien bij de gemeente Krimpen aan den IJssel (Publiekscentrum), Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 in Schiedam  (maandag t/m vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 86 21).

Beroep

Binnen zes weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

  • - belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
    - de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
    - belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer A. Frederiks van de DCMR,
telefoon: 010 - 246 84 90.
Zaaknummer: BES98511348.