Fuutstraat 17, vergunning verleend

Status: Beschikking
Startdatum: 21-12-2016
Einddatum: 01-02-2017
Locatie: 2922 GC 17

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

- Fuutstraat 17: het realiseren van een dakopbouw met een dakkapel vóór en een achter op de woning (datum besluit: 8 december 2016, datum verzonden: 12 december 2016).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.