Extra informatieve commissievergadering 21 juni

Status: Algemeen
Startdatum: 21-06-2016
Einddatum: 28-06-2016
Locatie: 2922 AD 2

Op dinsdag 21 juni om 20.00 uur vindt een extra informatieve commissievergadering plaats in het raadhuis over de maatschappelijke effecten van het jeugd- en jongerenwerk in Krimpen aan den IJssel. De wethouder licht toe hoe het college ervoor wil zorgen dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren kansrijk en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen. U bent van harte welkom.

De agenda van de commissievergadering is vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl/

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij de informatieve commissievergadering mee te spreken. Aanmelden hiervoor is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. U kunt uw belangstelling hiervoor aangeven bij de e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl  of per telefoon: 14 0180.