Expeditieweg 1 (vergunning verleend)

Status: Beschikking
Startdatum: 14-06-2017
Einddatum: 26-07-2017
Locatie: Krimpen aan den IJssel

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Expeditieweg 1: het plaatsen van een reclame-uiting aan de gevel van het gebouw (datum besluit: 29 mei 2017, datum verzonden: 7 juni 2017).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.